Nabídka


Rozsah našich služeb zahrnuje konzultace, zpracování projektu, vyřízení povolení, dozor či vedení stavby až po kolaudaci a následně spolupráci po celou dobu záruky stavby a zahrnuje:

 

- stavební poradenství

 

 - komplexní projekty pozemních staveb, specializujeme se na rodinné domy

  a bytové stavby, rekonstrukce, vestavby podkroví a stavební úpravy

 

- statické návrhy od základů přes stropy až po střechu a krov

 

- přípojky sítí, rozvody TZB v objektech

 

- dozor nad prováděním stavby pro investory

 

- odborné vedení stavby pro stavebníky svépomocí

 

- jsme nositeli oprávnění

  AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO POZEMNÍ STAVBY

 

 

Upřednostňujeme klasické venkovské bydlení v cihelných a kamenných domech s přirozeným větráním a ekologickým vytápěním. Určitě přijde doba, kdy domy k bydlení nebudou mít žádné přípojky a budou zcela soběstačné. Život v umělém prostředí trubních rozvodů a filtrů ale nenahradí přírodu okolo nás a my se snažíme prosazovat jiné bydlení.